Øjeblikke

Øjeblikke fra hjælpearbejdet


Billlederne i den midterste karrusel er fra Danmark hvor hjemløse fotograferes og camoufleres efter aftale med vedkommende. Det er forholdsvis enkelte - de fleste ønsker ikke at blive fotograferet - enkelte med camouflage. Billederne fre Sydøsteuropa virker måske lidt mere barske, fordi de viser mennesker der lever under dårligere forhold end vi er vant til at se. Inden vi fotograferer spørger vi om tilladelse til at tage billederne og lægge dem på hjemmesiden. Udendørs gælder i alle situationer hvor vi fotograferer enkeltpersoner eller grupper tæt på. Indendørs spørges alle.Vi har fået accept fra alle - eller fra børnenes forældre eller omsorgspersoner. Vi undlader helt at forografere, når vi møder mennesker som måske ikke forstår hvad det er at få sit foto lagt på en hjemmeside. En sådan vurdering tager vi i alle tilfælde og der er ikke eet svar. Så hvis du mener vi har brugt billeder vi ikke burde, skal du være velkommen på mailto@fiq-child-aid.org eller vores telefon 52 22 05 90.