Om


Det var et dejligt øjeblik, da pigen her kom for at forære sin guitar til "en dreng eller pige som er fattig". Forældrene var med og forstod nok ikke helt at deres lille øjesten var så fast besluttet på at ville hjælpe. Men når man ser glæden i hends øjne er man ikke i tvivl om at hun mener det! Der er måske mere håb for fremtiden end vi tror.

Billedet er i med familiens samtykke. Kære læser


Aktiviteterne er stort set opdelt således:


  • Vi støtter enlige forældre med børn i Danmark, som pludselig står i en kritisk situation uden "tag over hovedet", uden økonomi, mv. Hér går vi fordomsfrit og upartisk ind "på sidelinjen" af familien og yder hér- og nu-støtte. Det kan være omsorgssamtaler, leg, mad, legetøj, hygiejne-artik, tøj, møbler, kontakt til hjælpeinstanser, mv.

  • Vi støtter udstødte og hjemløse i Danmark, med at komme på rette spor igen efter måske mange år uden fast grund under fødderne. 
  • Vi afholder børneferier, med 10-15 danske ferietrængende børn og 2 børn med udenlandsk nationalitet fra fattige områder. Børneferierne holdes i Danmark og varer typisk en uge.
  •    
  • Vi arbejder 100% frivilligt og har i mere end ti år sendt nødhjælp til de fattigste egne af sydøsteuropa. Hjælpen gives direkte i hænderne på børnene og deres forældre eller omsorgspersoner. Vi har løbende haft danske frivillige med til at uddele nødhjælpen - så de lærer og forstår de reelle livsvilkår for millioner af mennesker - også inden for EU's grænser.

Og så lidt om vores baggrund:


Den 1. januar 2013 overgik vi fra at være et mangeårigt privatfinancieret og velgørende nødhjælpsprojekt til at være en almenvelgørende og almennyttig nødhjælpsorganisation. Vi dannede fiq-child-aid.org med det højere formål: at ethvert barn skal have lov til at føle sig som en prins eller prinsesse.


Den 10. marts 2015 gik vi på internettet med denne hjemmeside, vores første bredere information til omverdenen. Vi er med glæde begyndt at få medlemmer og sponsorer. Det gør også, at vi stille og roligt er begyndt at planlægge yderligere aktiviteter til glæde for børnene.


Pr. 8. april 2015 meldte vi os ind i paraplyorganisationen Globalt Fokus - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde.


Den 20. juni 2016 godkendte skattemyndighederne fiq-child-aid.org i forhold til ligningslovens § 8A. Det betyder, at gavegivere, sponsorer, mv. kan få fradrag for deres gaver, hvis de oplyser navn samt cpr-nummer / cvr-nummer i forbindelse med gaven. 


Efter at have arbejdet som et privatfinancieret hjælpeprojekt siden år 2003 besluttede vi - stifteren Antonella Venzel og nogle af hendes frivillige hjælpere - at oprette en almenvelgørende og almennyttig organisation. Det gjorde vi for at sikre, at endnu flere børn kan få glæde af de mange frivillige arbejder og bidrag som udføres og doneres af mange velmenende mennesker.


"Vi" er organisationens bestyrelse og ledelse, og vi arbejder også frivilligt og ulønnet, og består af følgende personer:


Organisationens ledelse og bestyrelse er i dag:


Antonella Venzel, Frederiksberg - Stifter, Bestyrelsesmedlem og Kasserer,


Kristina Ranc, Frederiksberg - Bestyrelsesmedlem, samt


Jan Venzel, Frederiksberg - Bestyrelsesmedlem og Formand.Stifteren kan kontaktes på telefon 28 102 666 - gerne pr. SMS og bestyrelsen på mailto@fiq-child-aid.org.


Organisationen er i registreret i Erhvervsstyrelsen, ligesom den er godkendt via Skat og bankforbindelser. Til disse godkendelser kræves en række "formalia", vedtægter, bestyrelse, ledelse og meget mere. I november 2013 måned kunne vi holde stiftende generalforsamling med vedtagelse af vedtægterne og valg af bestyrelse.


Så man kan sige, at det der blev resultatet af de sidste 13 års drømme, tanker og arbejde er nu nedfældet på en - om ikke tør - så dog noget formel måde i vedtægterne. Derfor har vi indtil videre valgt at lade vedtægterne være det fortællende "OM" organisationen, arbejdet  og os. Og så håber vi billederne under menupunktet "Øjeblikke" kan give lidt "kød og blod på skelettet".


God fornøjelse og God læsning ønskes af


Ledelse og Bestyrelse.Om:


Vedtægter og arbejdsgrundlag

Stifteren ...

... begyndte det almenvelgørende og almennyttige arbejde i 2003 ...


Arbejdsgrundlaget ...

.... er stifterens overbevisning om, at børn som møder venlighed og oplever tryghed, får håb og drømme om en bedre fremtid - uanset nuværende vilkår ...


Geografisk ...

... har arbejdet i princippet ingen grænser ...


I arbejdet er det afgørende ...

... at respektere barnet og møde barnet hvor det er ...


Vi er medlem af ...


GLOBALT FOKUS

- Folkelige organisationers udsviklingssamarbejde