Meddelelser

Grundet Corona-situationen har vi besluttet

at udskyde afholdelsen af generalforsamlingen 2020

Kære frivillige, medlemmer, donatorer og alle øvrige der interesserer sig for vores aktiviteter. På linie med en lang række øvrige nødhjælpsorganisationer bliver indkaldelsen til 2020-generalforsamlingen udskudt til et tidspunkt, hvor det igen vil være forsvarligt at afholde den. En del øvrige organisationer vurderer allerede nu, at det nok bliver i efteråret. Vi får se.


Pas godt på hinanden,

og fortsat mange tak for al støtten.


Antonella

  


Kære Læser.


Her i begyndelsen af 2020 vil vi gerne sige inderligt tak for den flotte og uselviske indsats, som mange gjorde i 2019 og fortsat gør, gør for at vi i foreningen har mulighed for at gøre en forskel for mennesker der må kæmpe for et rimeligt liv.

Vi er ligeledes utroligt glade for de donationer vi løbende får fra mange sider. Uden dem var vores arbejde ikke muligt.


Tak igen, AntonellaNye MobilPay-numre


Inden 1. november 2019 skal alle foreninger have en fuldstændig regnskabsmæssig adskillelse af donationer og driftsmidler i regnskabet. Det har vi haft hele tiden, men nu er det også et krav med hensyn til MobilePay. Det bliver også en lettelse regnskabsmæssigt, da indbetalinger og udbetalinger fra dags dato foregår på følgende numre:


MobilePay 111175 til alt vedrørende donationer.

MobilePay 500019 til alt vedrørende driften.

Spørgsmål rettes til undertegnede.

Fredag, den 25. oktober 2019, Kassereren. 


   

Dagsorden til generalforsamlig 2019

Generalfrosamlingen afholdes næste torsdag den 28. marts 2019, kl.19.30 med dagsorden som følger, da der ikke er modtaget nogle

forslag:


  1. Valg af dirigent (herunder godkendelse af sidste referat samt af nærværende dagsorden)
  2. Bestyrelsens/formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag*
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (i år er næstformand og kasserer på valg)
  7. Valg af revisor
  8. Diverse (forslag herunder kan ikke vedtages).

Forslag skulle skriftligt være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sted bliver Pelargonievj hos Formanden, da der ikke er nogen som har meldt ankomst. Afhængigt af fremmødet vil vi overveje et telefonmøde til interesserede,

Storleverandøren af hjælp af alverdens art fra praktisk talt hele Farum og omegn ser du hér: Inger i sit pakkerum, hvor hun pakker alt - naturligvis efter det er set efter i sømmene, vasket og repareret. Desuden har Inger skabt et endog meget stort netværk af "underleverandører", det være sig lige fra Strikkepigerne til en nabo som ikke længere skal bruge en gryde. I baggrunden - som altid - er Ingers mand Jørgen, som allernådigtst får lov til at hjælpe med, hvis han nøje følger instruktionerne. (;)).Midt i det daglige arbejde med nødhjælpen, mv. er det dejligt at kunne fortælle at en behjertet og anonym donor har givet foreningen  en "Heste"-trailer til at gøre arbejdet lettere. Det har været et ønske gennem år, men nu er det så opfyldt,


Vi takker mange gange giveren på børnenes, forældrenes og de hjemløses vegne.


Bestyrelsen (:))


Denne medlelsesside er oprettet i januar 2016, og vil fremover primært blive brugt til informationer rettet mod sponsorer, donatorer, medlemmer og frivillige nødhjælpsarbejdere - men det står enhver frit for at læse om vores aktiviteter mv.


Har du kommentarer til meddelelsessiden eller i øvrigt, er du velkommen til at benytte "Kontakt os"-siden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen