Meddelelser


Kære Læser.


Her i begyndelsen af 2020 vil vi gerne sige inderligt tak for den flotte og uselviske indsats, som mange gjorde i 2019 og fortsat gør, gør for at vi i foreningen har mulighed for at gøre en forskel for mennesker der må kæmpe for et rimeligt liv.

Vi er ligeledes utroligt glade for de donationer vi løbende får fra mange sider. Uden dem var vores arbejde ikke muligt.


Tak igen, AntonellaNye MobilPay-numre


Inden 1. november 2019 skal alle foreninger have en fuldstændig regnskabsmæssig adskillelse af donationer og driftsmidler i regnskabet. Det har vi haft hele tiden, men nu er det også et krav med hensyn til MobilePay. Det bliver også en lettelse regnskabsmæssigt, da indbetalinger og udbetalinger fra dags dato foregår på følgende numre:


MobilePay 111175 til alt vedrørende donationer.

MobilePay 500019 til alt vedrørende driften.

Spørgsmål rettes til undertegnede.

Fredag, den 25. oktober 2019, Kassereren. 


   

Dagsorden til generalforsamlig 2019

Generalfrosamlingen afholdes næste torsdag den 28. marts 2019, kl.19.30 med dagsorden som følger, da der ikke er modtaget nogle

forslag:


 1. Valg af dirigent (herunder godkendelse af sidste referat samt af nærværende dagsorden)
 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag*
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (i år er næstformand og kasserer på valg)
 7. Valg af revisor
 8. Diverse (forslag herunder kan ikke vedtages).

Forslag skulle skriftligt være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sted bliver Pelargonievj hos Formanden, da der ikke er nogen som har meldt ankomst. Afhængigt af fremmødet vil vi overveje et telefonmøde til interesserede,

Indkaldelse til generalforsamlig 2019


Jævnfør vedtægter indkalder vi hermed til årets generalfrosamling som afholdes torsdag den 28. marts 2019, kl.19.30 med dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent (herunder godkendelse af sidste referat samt af nærværende dagsorden)
 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag*
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (i år er næstformand og kasserer på valg)
 7. Valg af revisor
 8. Diverse (forslag herunder kan ikke vedtages).

Forslag, der ønskes forelagt gegeralforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Bestyrelsen, Frederiksberg, torsdag den 7. marts 2019. Endelig dagsorden vil blive lagt her på siden den 21. marts 2019.

Mødet vil blive afholdt i Københavsområdet og stedet oplyses ved offentliggørelsen af endelig dagsorden. På baggrund af erfaringer fra tidligere år, har der været fremmødt særdeles få til generalforsamlingen. Derimod har der været fremsendt en del fuldmagter, som senest skal være skal være dirigenten i hænde ved dennes tiltrædelse. Fremsendelse før generalforsamlingen gøres til et bestyrelsesmedlem. På denne baggrund vil det være praktisk såfremt medlemmerne på forhånd vil ulejlige sig med en mail/sms til formanden (via mailto@fiq-child-aid.org) og meddele om man møder eller ej. På forhånd tak. Såfremt der viser sig en begrænset tilslutning vil bestyrelsen tage stilling til, om generalforsamlingen, som før, kan gennemføres som et telefonmøde.   
Midt i det daglige arbejde med nødhjælpen, mv. er det dejligt at kunne fortælle at en behjertet og anonym donor har givet foreningen  en "Heste"-trailer til at gøre arbejdet lettere. Det har været et ønske gennem år, men nu er det så opfyldt,


Vi takker mange gange giveren på børnenes, forældrenes og de hjemløses vegne.


Bestyrelsen (:))


Denne medlelsesside er oprettet i januar 2016, og vil fremover primært blive brugt til informationer rettet mod sponsorer, donatorer, medlemmer og frivillige nødhjælpsarbejdere - men det står enhver frit for at læse om vores aktiviteter mv.


Har du kommentarer til meddelelsessiden eller i øvrigt, er du velkommen til at benytte "Kontakt os"-siden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen