Meddelelser

   

Underskrifter på side 4/4:

Dagsorden til generalforsamlig 2019

Generalfrosamlingen afholdes næste torsdag den 28. marts 2019, kl.19.30 med dagsorden som følger, da der ikke er modtaget nogle

forslag:


 1. Valg af dirigent (herunder godkendelse af sidste referat samt af nærværende dagsorden)
 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag*
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (i år er næstformand og kasserer på valg)
 7. Valg af revisor
 8. Diverse (forslag herunder kan ikke vedtages).

Forslag skulle skriftligt være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sted bliver Pelargonievj hos Formanden, da der ikke er nogen som har meldt ankomst. Afhængigt af fremmødet vil vi overveje et telefonmøde til interesserede,

Indkaldelse til generalforsamlig 2019


Jævnfør vedtægter indkalder vi hermed til årets generalfrosamling som afholdes torsdag den 28. marts 2019, kl.19.30 med dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent (herunder godkendelse af sidste referat samt af nærværende dagsorden)
 2. Bestyrelsens/formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag*
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (i år er næstformand og kasserer på valg)
 7. Valg af revisor
 8. Diverse (forslag herunder kan ikke vedtages).

Forslag, der ønskes forelagt gegeralforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Bestyrelsen, Frederiksberg, torsdag den 7. marts 2019. Endelig dagsorden vil blive lagt her på siden den 21. marts 2019.

Mødet vil blive afholdt i Københavsområdet og stedet oplyses ved offentliggørelsen af endelig dagsorden. På baggrund af erfaringer fra tidligere år, har der været fremmødt særdeles få til generalforsamlingen. Derimod har der været fremsendt en del fuldmagter, som senest skal være skal være dirigenten i hænde ved dennes tiltrædelse. Fremsendelse før generalforsamlingen gøres til et bestyrelsesmedlem. På denne baggrund vil det være praktisk såfremt medlemmerne på forhånd vil ulejlige sig med en mail/sms til formanden (via mailto@fiq-child-aid.org) og meddele om man møder eller ej. På forhånd tak. Såfremt der viser sig en begrænset tilslutning vil bestyrelsen tage stilling til, om generalforsamlingen, som før, kan gennemføres som et telefonmøde.   


Kære frivillige, medlemmer, gavegivere – enkeltpersoner, grupper, institutioner, små og større virksomheder.

 

I alle – og jeres pårørende – ønskes et godt 2019.

 

Jeg er nødt til at starte med en ”om’er”. Vi var i god tid i år – og forberedt med mere hjælp end normalt – til at tage Jule- Nytårs- ekspeditionen Sydøst på. Flybilletterne og lastvognstransporterne var bestilt, ligesom aftalerne med lokale hjælpere var på plads.

 

Og så sker det. En af mine varige skavanker bryder op, og jeg ved med det samme at det ikke bliver muligt at tage af sted. Jeg bliver ambulant behandlet og er på vej fremad.

 

Hvad så? Vi har lavet en ny plan:

 

I løbet af 10 dage afgår der 9 paller med forskellige former for medicin, hygiegnemidler, ernæringsrig mælk til babyer og børn, hjælperedskaber, hospitalsbeklædning samt sterilt operationsmateriale. Det er vigtigt disse ting kommer afsted nu, da en del af dem har udløbsdato primo maj. Det hele fordeles af sygeplejersker og præster mellem lægerne i regionen, dog primært til hospitalet som ligger centralt i regionen Mehedinte. Og der smutter jo nok også nogle Farum-dukker og -bamser med til børneafdelingen.

 

Vi har nu planlagt en ny tur til afgang inden 31. januar. Jeg skriver ikke så meget om denne tur, som vil køre på den måde vi ved fungerer fra tidligere ture.

 

Jeg vil ikke undlade at fortælle, at vi vi er nogle stykker der har brugt den tid vi kunne arbejde, til at uddele hjælp til enlige kvinder med børn, hjemløse mænd samt til beboere på herberger og væresteder.

 

På trods af denne om’er er jeg og vi positive og ved vi kan komme afsted med fantastisk megen hjælp og hjælp-til-selvhjælp i løbet af kort tid.

 

Og så er vi jo fortsat så priviligerede at være dem der står i det lille hjem og ser børn med skinnende øjne over en fin bamse eller en mor der med et lettelsens suk ser ned på julemadpakken.

 

Kærlig hilsen

Antonella    

 

 

 

Julehjælp i København

 

Vi stod pludselig i en situation med god tid i julen og nytåret. Men midt i skuffelsen fik vi tilbudt julemad og julegaver, som vi begyndte at uddele til trængende familer og hjemsøse. Det er lykkedes at komme i kontakt med en række enlige forældre med 2 - 5 børn, og vi fortsatte med denne hjælp frem til og med 5. januar.

 

Vi benyttede samtidig lejligheden til at afhente fin og velvillig hjælp fra Meny- og Rema1000-butikker, som donerede friske og lækre fødevarer. Varerne kørte vi ud til 7 hjem for enlige med børn samt for hjemløse. Selv i så velstående et land som Danmark er der stort behov. Og det er jo let at huske dem og hjælpe dem i højtiderne. Men vi kunne nok tænke på, at hjælpen gør mindst lige så stor nytte i årets andre 300 dage? Billedet herunder er mørkt fordi arbejdet blev gjort sent på aftenen, så varerne kunne komme på køl eller frys

for at blive tilberedt til juleaften og dagene derefter.   

En positiv overraskelse!


En landsdækkende virksomhed indenfor lagkage- og flødeskumskager, mv. har sponsoreret et større beløb til arbejdet for børnene. Det er en dejlig og varm fornemmelse, hér hvor vi står og skal forberede vinterhjælpearbejdet.     

En positiv overraskelse!


Helt uventet fik vi i forgårs en dejlig nyhed fra en transportør, som ønsker at være anonym. Vi fik mulighed for - gratis - at få 14 europapaller pakket i 2,6 m i højden med med til Rumænien. Så skulle det gå stærkt. Vores kontakter i området måtte først sikre sig, at vi kunne få et sikret lagerlokale til opmagasinering af nødhjælpen indtil vi kommer ned og kan fordele den direkte til de nødhjælpstrængende. Da det kom på plads gik vi igang og arbejdede i døgndrift for at blive klar til kl. 16, hvor vogntoget skulle køre.   Midt i det daglige arbejde med nødhjælpen, mv. er det dejligt at kunne fortælle at en behjertet og anonym donor har givet foreningen  en "Heste"-trailer til at gøre arbejdet lettere. Det har været et ønske gennem år, men nu er det så opfyldt,


Vi takker mange gange giveren på børnenes, forældrenes og de hjemløses vegne.


Bestyrelsen (:))


Denne medlelsesside er oprettet i januar 2016, og vil fremover primært blive brugt til informationer rettet mod sponsorer, donatorer, medlemmer og frivillige nødhjælpsarbejdere - men det står enhver frit for at læse om vores aktiviteter mv.


Har du kommentarer til meddelelsessiden eller i øvrigt, er du velkommen til at benytte "Kontakt os"-siden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen